Zasady legalnej pracy w Niemczech

Od 1 maja 2004 roku w ramach swobodnego przepływu usług w obrębie Unii Europejskiej polskie agencje mogą zatrudniać pracowników i oddelegowywać do pracodawców użytkowników na podstawie formularza A1.

Osoby przez nas zatrudnione są ubezpieczone w ZUS-ie i NFZ. Na czas świadczenia pracy na terenie Niemiec otrzymują formularz unijny A1 i kartę EKUZ.