„Z godnością w jesieni życia”

Oferujemy domowe usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, w szczególności  na terenie województwa świętokrzyskiego:

Zakres naszych czynności obejmuje:

  • towarzyszenie osobom starszym i niesamodzielnym w czynnościach dnia codziennego
  • stymulowanie aktywności fizycznej i umysłowej
  • higiena osobista osób niesamodzielnych lub pomoc w codziennej higienie
  • przygotowywanie posiłków i nadzorowanie ich regularnego spożywania
  • prowadzenie domu z uwzględnieniem  czynności sprzątania i robienia zakupów

Rodzaj i charakter usług opiekuńczych dobierane są indywidualnie po rozpatrzeniu potrzeb podopiecznych i ich rodzin.